Jak nepřijít o Skype účet pokud zapomenu heslo

Většina služeb kde je třeba založit uživatelský účet nabízí i nějaký mechanismus pro obnovení hesla, pokud toto heslo zapomenu. Obvykle zasláním na email. Tak je tomu i u Skype. Má to však jeden háček. Obnova hesla je možná pouze pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  1. během registrace byl zadán platný "registered email"
  2. byl zaplacen Skype kredit

Bod č. 1. vypadá sice poměrně bezproblémově, jenže Skype účet rozlišuje dva druhy emailových účtů - Registered Email Address a Profile Email Address. Ten první slouží pro komunikaci provozovatele (tedy Skype) s vámi a zároveň je to ta emailová adresa, která bude použita pro obnovení zapomenutého hesla. Ten druhý slouží jako informace v uživatelském profilu, podle kterého lze účet vyhledat.

Zrada spočívá v tom, že při registraci jste sice kdysi zadali nějaký email, ale ten nemusel být zapsán jako Registered Email Address, ale jen jako Profile Email Address. Údajně k tomu mohlo dojít v případě, kdy byl účet založen Skype klientem verze 2.8 nebo starší. Potom (pokud není splněn bod č. 2.) je v případě zapomenutého hesla účet zcela ztracen a jediná možnost je založit nový.

Doporučuji zkontrolovat v nastavení účtu (menu Skype | Account | Email Settings) zda-li je položka Registered Email Address opravdu vyplněna a obsahuje platnou adresu. Pro změnu je nutné znát současné heslo.

Komentáře jsou uzavřeny