Použití Debug.Assert() v unit test projektech

Metoda Debug.Assert() slouží k vyhodnocení podmínky (pokud je nastaven conditional DEBUG) a v případě hodnoty false zapíše informaci do logu a zobrazí dialog s popisem chyby a kompletním stackem. Zobrazení dialogu lze nastavit v konfiguračním souboru v elementu assert atributem assertuienabled. Zobrazení dialogu ovšem není příliš výhodné v unit testech, kde bychom spíše očekávali, že bude v takovém případě vyvolána nějaká vyjímka a daný test skončí neůspěchem. Jak to ale vypadá v praxi ? Vytvoříme si unit test na následující jenoduchou třídu:

[code:c#]

public class DemoClass
{ 

 public string SomeMethod(string param1)
 {
  Debug.Assert(param1 != null, "Parameter param1 is null");
  return param1;
 }
}

[/code]

Test bude velmi jednoduchý:

[code:c#]

[TestMethod]
[Description("SomeMethod null input parameter test")]
public void TestMethod1()
{
 DemoClass d = new DemoClass();
 d.SomeMethod(null);
}

[/code]

Po spustění testu se zobrazí Assertion Failed dialog, bohužel se ani nepřepne jeho focus na popředí, takže si jej všimneme jen na taskbaru:

 Dialog nabízí tři tlačítka s možnostmi Abort / Retry / Ignore. Pokud zvolíme Retry, dopadne to následovně:

Tohle opravdu není použitelné chování, zvláště v případě kdy spouštíme unit testy command-line hostem MSTest.exe, třeba v rámci nějaké úlohy pomocí CruiseControl.NET.

 

Jak se zbavit onoho dialogu a nahradit jej vlastní vyjímkou ?

Za zobrazení dialogu je zodpovědný výchozí trace listener DefaultTraceListener, kde je v případě assertion volána jeho metoda Fail() která dle nastavení v konfiguraci případně zobrazí daný dialog. Abychom toto chování změnili na vyvolání nějaké vyjímky, je třeba nahradit tento trace listener odvozeným listenerem, kde bude přepsána metoda Fail(). Vzhledem k tomu, že metoda Fail(String) nakonec volá Fail(String, String) stačí přepsat pouze tuto druhou variantu. Odvozená třída UnitTestAssertTraceListener může vypadat takto, vyvolá vyjímku AssertionException

[code:c#]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace PetrVones.Samples.UnitTestTools
{
 /// <summary>
 /// Exception thrown for Debug.Assert
 /// </summary>
 public class AssertionException : SystemException
 {
  public AssertionException(string message)
   : base(message)
  {
  }
 }

 /// <summary>
 /// Modified DefaultTraceListener throwing exception on Debug.Assert instead of displaying a dialog
 /// </summary>
 public class UnitTestAssertTraceListener : DefaultTraceListener
 {
  public UnitTestAssertTraceListener()
  {
   AssertUiEnabled = false;
  }

  public override void Fail(string message, string detailMessage)
  {
   throw new AssertionException(String.Format("{0} {1}", message, detailMessage));
  }

  /// <summary>
  /// Removes existing DefaultTraceListener and adds new UnitTestAssertTraceListener
  /// </summary>
  public static void Initialize()
  {
   TraceListener defaultListener = Debug.Listeners.OfType<DefaultTraceListener>().FirstOrDefault(item => item.GetType() == typeof(DefaultTraceListener));
   if (defaultListener != null)
    Debug.Listeners.Remove(defaultListener);
   if (!Debug.Listeners.OfType<UnitTestAssertTraceListener>().Any())
    Debug.Listeners.Add(new UnitTestAssertTraceListener());
  }
 }
}

[/code]

 

Nahrazení původního DefaultTraceListener

Tento UnitTestAssertTraceListener je třeba vložit do seznamu listenerů Debug.Listeners (nahradit jím původní DefaultTraceListener). To lze provést dvěma způsoby:

1. v kódu voláním metody UnitTestAssertTraceListener.Initialize() v rámci inicializace unit test třídy. V případě více unit test tříd v jednom Test Projectu by bylo toto nutné volat v každé třídě s unit testy, aby inicializace proběhla před spuštěním prvního testu ze kterékoli třídy obsahující unit testy, tedy označené atributem TestClass.

[code:c#]

[TestClass]
public class DemoClassTest
{
 [ClassInitialize]
 public static void TestClassInitialize(TestContext testContext)
 {
  UnitTestAssertTraceListener.Initialize();
 }

}

[/code]

2. v konfiguračním souboru unit testu

[code:xml]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <system.diagnostics>
  <trace>
   <listeners>
    <clear />
    <add name="UnitTest" type="PetrVones.Samples.UnitTestTools.UnitTestAssertTraceListener, PetrVones.Samples.DemoLibrary.UnitTest" />
   </listeners>
  </trace>
 </system.diagnostics>
</configuration>

[/code]

S tímto upraveným listenerem již testy skončí dle očekavání s chybou

Stejně tak pokud testy spustíme command-line hostem MSTest.exe

Microsoft (R) Test Execution Command Line Tool Version 10.0.30319.1
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading bin\Debug\PetrVones.Samples.DemoLibrary.UnitTest.dll...
Starting execution...

Results        Top Level Tests
-------        ---------------
Failed        PetrVones.Samples.DemoLibrary.UnitTest.DemoClassTest.TestMethod1
0/1 test(s) Passed, 1 Failed

Summary
-------
Test Run Failed.
 Failed 1
 ---------
 Total  1

 

Kompletní příklad ke stažení pro Visual Studio 2010 zde: DemoLibraryUnitTest.zip (7,47 kb)

Komentáře jsou uzavřeny