Proč typ TimeSpan nepodporuje XML serializaci ?

Máte-li třídu která obsahuje property typu TimeSpan a tu serializujete do XML pomocí XmlSerializeru, není hodnota této property serializována. Přitom třída XmlConvert podporuje korektní konverzi timespan typu z/do XML formátu. Problém lze obejít vlastní strukturou SerializableTimeSpan, která podporuje XML serializaci implementací interface IXmlSerializable a implicitní konverzí na TimeSpan pro snadné použití.

 public struct SerializableTimeSpan : IXmlSerializable
 {
  private TimeSpan value;

  public static implicit operator SerializableTimeSpan(TimeSpan value)
  {
   return new SerializableTimeSpan { value = value };
  }

  public static implicit operator TimeSpan(SerializableTimeSpan value)
  {
   return value.value;
  }

  public XmlSchema GetSchema()
  {
   return null;
  }

  public void ReadXml(XmlReader reader)
  {
   value = XmlConvert.ToTimeSpan(reader.ReadElementContentAsString());
  }

  public override string ToString()
  {
   return value.ToString();
  }

  public void WriteXml(XmlWriter writer)
  {
   writer.WriteValue(XmlConvert.ToString(value));
  }
 }

Otázkou zůstává, proč se Microsoft tak brání přidat podporu XML serializace do TimeSpan ? V Microsoft Connect jsou nejméně dva (zde a zde) požadavky. V prvním případě zamítnut a v druhém nesmyslně označen jako Fixed. Opravdu je takový problém implementovat podporu pro serializaci tohoto typu ?

Komentáře jsou uzavřeny